ponedeljak, 1 mart

Civilno društvo

Grupa stanara sa Novog Beograda zelenilom protiv „betona“

Grupa stanara sa Novog Beograda zelenilom protiv „betona“

Civilno društvo
Kako bi uredili svoj kraj, grupa stanara sa Novog Beograda pokrenula je inicijativu “Zelena Oaza”. Naime, oni su sakupili novac i kupili zemlju, a početkom marta ih očekuje sadnja žive ograde, ukoliko vreme to dozvoli. Veliki problem predstavljao je, kako kažu, “more betona” koje su imali oko svojih zgrada, te su na inicijativu došli veoma lako, u kojoj učestvuju tri generacije stanara. Kako kaže jedna od članica Milojka Maksić-Kozomara pokušavali su i ranije, ali je jedini način bio da se stavi velika količina zemlje preko koje će izdržati biljke u životu. - Kao što ste videli na slici, to je beživotna površina upravo zbog peska, ovo je Novi Beograd, nema zemlje… Mi smo skupili novac, oko 400 evra, i kupili i platili pravljenje ivičnjaka koji su izdigli površinu da bi mogli da nanesemo...
Poziv na diskusiju o izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji

Poziv na diskusiju o izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji

Civilno društvo
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije pozvalo je zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama, uz objavljivanje Polaznih osnova za izradu tog nacrta koji će potom biti prosleđen parlamentu na usvajanje, piše portal Radio Slobodna Evropa. U Polaznim osnovama za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama pojam istopolne zajednice se određuje kao zajednica porodičnog života dva punoletna lica istog pola koja je registrovana pred nadležnim organom javne vlasti u skladu sa odredbama ovog zakona. Takođe se navodi da se zabranjuje svaka diskriminacija po osnovu istopolne zajednice. Kada su u pitanju prava i obaveze, u Polaznim osnovama se navodi da partneri istopolne zajednice imaju jednaka procesn...