ponedeljak, 18 oktobar

Tag: LGBT

Poziv na diskusiju o izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji

Poziv na diskusiju o izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji

Civilno društvo
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije pozvalo je zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama, uz objavljivanje Polaznih osnova za izradu tog nacrta koji će potom biti prosleđen parlamentu na usvajanje, piše portal Radio Slobodna Evropa. U Polaznim osnovama za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama pojam istopolne zajednice se određuje kao zajednica porodičnog života dva punoletna lica istog pola koja je registrovana pred nadležnim organom javne vlasti u skladu sa odredbama ovog zakona. Takođe se navodi da se zabranjuje svaka diskriminacija po osnovu istopolne zajednice. Kada su u pitanju prava i obaveze, u Polaznim osnovama se navodi da partneri istopolne zajednice imaju jednaka procesn...