четвртак, 13 јуна

Društvene mreže

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk (od 15. novembra 2013. godine) korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku.

Administratori zvanične Fejsbuk stranice Media Start Info uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja. Sporne komentare građani mogu prijaviti putem e-maila urednik.msinfo@gmail.com. – Media Start Info ne odgovara za komentare korisnika koji su odraz njihovog mišljenja.