субота, 20 јула

Zaštita privatnosti

– Lični podaci korisnika usluga portala (ime i prezime, E-mail adresa, brojevi telefona) ne ustupaju se nikome (trećem licu) ni pod kakvim uslovima.

– Podatke prilikom slanja komentara Media Start Info neće davati na uvid trećem licu.