петак, 12 априла

Ознака: vakcinacija

Srpsko lekarsko društvo: „Ne nasedajte na besmislice, vakcinišite se“

Srpsko lekarsko društvo: „Ne nasedajte na besmislice, vakcinišite se“

Srbija
Srpsko lekarsko društvo poslalo je otvoreno pismo građanima, o tome da je vakcinacija veoma važna, a mi ga prenosimo u celosti. “Poštovani građani Republike Srbije, Srpsko lekarsko društvo sa velikom zabrinutošću prima informacije da odziv na vakcinaciju protiv Кovida 19 počinje da slabi. Epidemija već predugo traje, već je odnela mnogo života, dovela do teških poremećaja u funkcionisanju zdravstvene službe, iscrpljivanja zdravstvenih radnika, do ozbiljnih poremećaja u lečenju bolesnika koji boluju od drugih oboljenja, do teških posledica po privredu, prosvetu, kulturu i sve druge društvene delatnosti, i do iscrpljivanja ionako ograničenih materijalnih resursa, sve sa nesagledivim posledicama. Potpuno sigurno da je masovna vakcinacija jedini način da se epidemija stavi pod kontrolu, Sr...