četvrtak, 23 septembar

Tag: Rusija

Lazar Petrović: „Istočna Evropa i baltička regija su      poligon za rivalstvo velikih sila“

Lazar Petrović: „Istočna Evropa i baltička regija su poligon za rivalstvo velikih sila“

GLAS MLADIH - "MAAT" S. A.
Prema rečima britanskog političkog geografa Halforda Mekindera „stvarna ravnoteža političke moći u bilo kojem trenutku je naravno, proizvod, s jedne strane geografskih, ekonomskih i strateških uslova, a s druge, relativnog broja geopolitičkih varijacija, opreme i organizacije konkurentskih nacija“. (više)